Przywódcy chińskiego Stowarzyszenia Nauk i Technologii zamierzają pogłębić współpracę międzynarodową i nawiązać więcej kontaktów

Leave a Reply